Werkwijze van Tuinarchitect Rick de Valk

Binnen een straal van 30 kilometer rond Nuenen is het kennismakingsgesprek voor een tuinplan ter plaatse vrijblijvend en kosteloos. Woont u verder weg dan maakt Rick met u van tevoren een heldere afspraak over de reiskosten. Mocht u alleen een tuinadvies ter plaatse willen, dan kan dat ook. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Te weten de uren die hij besteedt heeft aan het bezoek.
Het gesprek voorafgaand aan de eventuele tuinontwerpopdracht bereidt u voor door alvast informatie te verzamelen over de situatie ter plaatse en uw tuinwensen.

Wat heeft Rick nodig voor een tuinontwerp:

  • Een kopie van de plattegrond van de woning op schaal ( bouwtekening);
  • De globale maatvoering van de tuin en uw wensenlijst;
  • Eventueel aangevuld door een aantal foto’s van de situatie, of van tuinsferen die u aanspreken.

blank

Het voorlopig ontwerp

 

Tijdens het gesprek op locatie luistert Rick aandachtig naar uw wensen, kijkt naar de situatie en bespreekt met u de verschillende mogelijkheden voor de inrichting van uw tuin, waarbij ook het beschikbare budget ter sprake komt. Als er een klik is geeft u Rick de opdracht voor het maken van een tuinplan. Vervolgens neemt hij de exacte maten op van de tuin, analyseert de bodemgesteldheid en maakt een aantal tuinfoto’s. Samen met de gegevens die u zelf al had verzameld begint hij daarna aan het Voorlopig Ontwerp. (V.O.) Dit ontwerp wordt bij u thuis binnen afzienbare tijd ( meestal binnen een paar weken) aan u gepresenteerd, samen met een impressietekening in kleur van de nieuwe tuin, zoals Rick die bedacht heeft.

Het definitieve ontwerp

 

Mochten aanpassingen in het ontwerp wenselijk zijn, dan past Rick het ontwerp aan en presenteert het plan nogmaals. In deze fase wordt aan het tuinplan een inzichtelijke legenda toegevoegd van alle te verwerken materialen. Dit tweede ontwerp is het Definitieve Ontwerp (D.O.). Extra aanpassingen daarna zijn altijd nog mogelijk tegen meerprijs.

Extra werkzaamheden

 

Op wens kan Rick ook een gedetailleerd beplantingsplan, technische tekeningen en een uitgebreide werkbegroting maken. Al deze extra werkzaamheden zijn aanvullende opdrachten. De tuinplannen van Rick worden altijd uitgewerkt in schaal 1:100, tenzij anders vooraf afgesproken. Het Definitief Ontwerp (D.O.) wordt digitaal aangeleverd en is bruikbaar voor de hovenier om daarmee de tuin in de basis aan te kunnen leggen, zonder verdere tussenkomst van de ontwerper.