Wat is de definitie van eenvoud: ’Afwezigheid van ingewikkelde of overmatige versiering in vorm, structuur of verschijning’.
Daar waar het wenselijk is past Rick de Valk eenvoud of noem het ‘minimalisme’ toe in zijn tuinen. Dat kan leiden tot verrassende resultaten. Vooral bij woningen met een strakke, moderne architectuur komt een minimalistische tuin helemaal tot zijn recht. De basisvorm van de tuin is daarbij helder en sterk met een beperkte variatie aan inrichtingsmaterialen. Verhardingen zijn vaak in grijs- of aardetinten en beplanting wordt aangeplant in grote groepen van één soort, met op strategische plaatsen fraaie solitairen. Schreeuwerige kleuren en drukke vormen worden vermeden. Het gaat vooral om heldere lijnen en vormcontrasten in een juiste balans. (winter-)groen en steen versterken elkaar. Daardoor is een minimalistisch ingerichte tuin het hele jaar aantrekkelijk en zeker niet saai. Bijkomend voordeel: dit soort tuinen zijn wat minder onderhoudsintensief dan tuinen met een grote variatie aan beplanting.