‘RUIMTE is essentieel, zowel voor tuinen als voor mensen ‘ heeft een gewaarde vakgenoot eens gezegd. En dat klopt. Bij gebrek aan ruimte krijgen veel mensen het gevoel dat ze zich opgesloten voelen of opgejaagd worden. Dat is ook de essentie bij het ontwerpen van een tuin: het vinden van de juiste balans in de dimensies van de ruimtes en hun onderlinge samenhang. In een tuin met de juiste balans voelen mensen als vanzelf zich meteen prettig.
Ruimte is niet alleen de fysieke oppervlakte. Ook een kleine tuin kan volledig voldoen aan de ruimtelijke behoeftes van de gebruiker(s). Dit hangt samen met de juiste keuzes van elementen en functies in een tuin. Deze worden naar belangrijkheid onderverdeeld volgens een rangorde. De belangrijkste functies komen in de hoofdruimte. Meestal is die gesitueerd tegen of nabij de woning. De minder belangrijke functies worden ondergebracht in de nevenruimtes en liggen tegen die hoofdruimte aan. Om deze los van elkaar te leggen worden ze gescheiden door beplanting, zoals een heg, een groep heesters of een bouwkundige element, zoals een muurtje, een pergola, een palissade wand, etc. Belangrijk is dat er zich ook minstens één zichtlijn zich in de tuin bevind, met op het einde iets wat aandacht vraagt. Denk aan een kunstwerkje, een spiegel, een bankje, een doorkijk naar een volgende ruimte, etc..
Tuinen ontwerpen is aan regels gebonden, waarbij de verhoudingen in relatie dienen te staan tot de menselijke maat. Volg je die principes, dan ontstaat er de juiste balans en daardoor rust. Daarnaast is het vooral in kleine tuinen ook een kwestie van keuzes maken. In een kleine tuin zijn vaak niet alle wensen te verwezenlijken. In overleg met Rick de Valk zijn die keuzes wellicht gemakkelijker te maken.